Podmínkou absolvování školení je splnění všech aktivit v kapitole  Tvorba a administrace kurzu v Moodlu. Splněním se rozumí zobrazení všech studijních materiálů, případně ruční odkliknutí, že aktivita je splněna.

 V závěru prezenčního školení dostanou účastníci osvědčení o absolvování školení.

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 11:21 AM