Topic outline

 • General

 • Novinky v Moodlu pro učitele verze 3.6

  File: 1Assignments: 2Quizzes: 3Page: 1URL: 1
 • Administrace kurzu

  Prezenční workshop úterý 24. 9. od 14. 30 do 17.00 hod.


  Tématem tohoto workshopu je tvorba a administrace kurzu v Moodle. Po jeho dokončení budete ovládat:

  • Založení kurzu (vyplnění žádosti, systémy Moodle na UK)
  • Orientaci v prostředí Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
  • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
  • Administraci kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
  • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
  • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)
  • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

  Files: 2Labels: 3Page: 1Folder: 1URLs: 2
 • Sběr a hodnocení studentských prací

  Prezenční workshop úterý 1. 10. od 14. 30 do 17.00 hod.

  Obsahem tohoto tématu jsou modulu určené ke sběru studentských prací. Úkol, Workshop a úkol Turnitin. Každému z těchto modulů se budeme postupně věnovat. Seznámíme se s tím, jak a kdy je efektivně používat.

   

  File: 1Labels: 3Assignments: 3Workshop: 1URL: 1
 • Testování v Moodle

  Prezenční workshop úterý 8. 10. od 14. 30 do 17.00 hod.

  File: 1Quizzes: 6URLs: 2
 • Možnosti komunikace

  File: 1Labels: 2Forum: 1Choice: 1Feedback: 1Surveys: 2URL: 1
 • Rozvíjení spolupráce

  Labels: 6File: 1Glossaries: 3Database: 1Wikis: 2Quiz: 1
 • Známky a sledování aktivity studentů

  File: 1Labels: 4URLs: 3Assignment: 1Quiz: 1
 • Různé

  Book: 1Quiz: 1