Topic outline

 • Organizační informace a požadavky k zápočtu

  Cíl předmětu:
  Cílem předmětu je motivovat studenty využívat ve výuce dokumentární film a vybavit je kompetencemi dokumentární film ve výuce využívat.

  Zápočet:
  Studenti budou hodnoceni na základě docházky a aktivní účasti na semináři (povolena 1 absence). Dalším požadavkem k zápočtu je tvorba modelové aktivity, kterou (ve skupině) studenti připraví a odučí v praxi za využití dokumentárního filmu, interaktivních metod a odprezentují v semináři. Další možností jak získat zápočet je aktivní dobrovolnická účast a moderace na festivalu Jeden svět.

  Harmonogram:
  28.2.2020 – organizační záležitosti, promítání filmu metodika
  6.3.2020  – promítání filmu, metodika
  20.3.2020 – distanční úkol v Moodle
  17.4.2020 – promítání filmu, metodika - prezentace
  15.5. 2019 – promítání filmu, metodika - prezentace, závěrečná reflexe kurzu

  Kurz je veden lektorkou projektu Jeden svět na školách, Vlastou Urbanovou (Člověk v tísni, s.r.o.).

  Organizace:
  Každá skupina (idálně 3 studenti) připraví lekci (45 minut, možno i více), zrealizuje ji v praxi na ZŠ (vlastní výběr, škola, kde studenti realizují praxi, jiná škola) a napíše na ni vlastní reflexi. Každá skupina vloží zpracovanou lekci s  fotodokumentací a vlastní reflexí do Moodle (nejpozději dva dny před vlastní prezentací).

  Rozdělte se prosím do skupin a zapište se do tabulky k vybranému filmu. Případně vložte do tabulky se svým jménem film, který jste si vybrali.

  Co by měla obsahovat lekce:
  Jména členů skupiny, jasně formulované výukové cíle, úvodní aktivita/y před filmem, film (z portálu JSNS), aktivity po filmu. Vlastní reflexi po odučené aktivitě.
  Aktivity by měly být jasně a srozumitelně popsané tak, aby podle nich mohl kdokoliv lekci bez problémů realizovat (tzn. obsahují jasně zformulované pokyny pro učitele; popis učební aktivity žáků - co se očekává, že mají žáci dělat; časovou dotaci jednotlivých aktivit; pomůcky a doprovodné materiály nezbytné pro realizaci výuky s vybraným dokumentárním filmem)

  Aktivity v lekcích na portálu JSNS považujte za inspiraci, není však možné je kopírovat. Cílem je vytvořit aktivity nové.

  • Rozdělení skupin a filmů

  • Výhody a nevýhody využívání dokumentárního filmu ve výuce

   Výstupy z brainstormingu na úvodním setkání semináře.

  • Distanční úkol na 20.3.

   Milé studentky, milí studenti,
   věnujte prosím svoji pozornost tomuto distančnímu úkolu jako alternativní formě výuky za prezenční setkání.

   Natálko, prosím vložte nejdéle v pátek ráno 20.3. do fóra svoji lekci s modelovými aktivitami k vybranému filmu. Namísto realizace ve škole a reflexe, které měly být součástí odevzdaného úkolu, přiložte k lekci komentář, který bude obsahovat odpovědi na tyto otázky:

   • Jaká úskalí/neočekávané situace by podle vás mohla nastat během realizace modelové aktivity ve třídě? (určitě  jste promýšlela při tvorbě přípravy)
   • Jak by se dalo na tyto situace během výuky reagovat?
   • Dále pro nás můžete na úvod připsat cokoliv, co považujte za důležité, abychom věděli pro pochopení kontextu, ve kterém jste aktivity k vybranému filmu tvořila.

   Ostatní prosím, aby si podle Natálčiny přípravy nejprve vyzkoušeli úvodní aktivitu před filmem, následně si promítli film, realizovali reflexi a vyzkoušeli aktivitu po filmu. Na vytvořené modelové aktivity se podívejte očima učitele i cílové skupiny, věnujte pozornost výukovým cílům a tomu, zda navržené aktivity a film směřují k naplnění cílů. Následně vložte formou odpovědi do diskuse fóra svoji reflexi (nejdéle do 25.3.). Vaše reflexe bude zahrnovat odpovědi na tyto otázky:

   • Co na připravených aktivitách, které rozvíjejí téma filmu, nejvíce oceňujete (uveďte nejméně dva vlastní postřehy)?
   • Jaká úskalí pří práci s žáky by podle Vás mohla během realizace nastat? Jak by se dala ošetřit?
   • Jaké další náměty, které by mohly přispět k rozvinutí tématu/aktivit vás napadly?
   • Dále můžete připsat jakýkoliv svůj další komentář toho, co Vás v souvislosti s filmem zaujalo nebo oslovilo, a rádi byste to sdíleli s ostatními.

   Nezapomeňte si přečíst komentáře svých spolužáků - diskuse jsou vítané :-)

  • Distanční úkol na 17.4.

   Vážení a milí :-)

   děkuji Natálce za zpracování první lekce a vám všem ostatním za vaše inspirativní postřehy formou reflexe.

   V rámci druhého distančního úkolu budeme pokračovat obdobným způsobem. Tentokrát však vzniknou dvě různé lekce od dvou skupinek. Prosím tedy první skupinku Katka, Bára, Monika a druhou skupinku Tereza S., Anička, Tereza P., aby do fóra nejdéle v pátek 17.4. do 9:00 vložily své lekce s modelovými aktivitami a opět je doplnili doprovodnými komentáři (zadání viz výše).

   Ostatní, prosím, aby si podle příprav opět nejprve celou lekci vyzkoušeli. Podívali se na modelové aktivity očima učitele i žáků a následně svoji reflexi reagující na otázky výše vložili do fóra nejdéle do středy 22.4.

   Dále vkládám zadání lekce k filmu Tančím pro tebe od Vlasti Urbanové. Splnění úkolu vkládejte průběžně, nejdéle však do pátku 17.4.

   Děkuji a těšíme s Vlastou na vaše příspěvky!

   PH

  • Distanční úkol na 15.5.

   Hezký den,

   tentokrát se těšíme na další dvě lekce. První z lekcí by měla vložit Denisa. Druhá modelová lekce by měla vzejít od Karolíny, Michala a Dušana. Prosím, aby své lekce nahráli nejpozději v pátek 15.5. do 9 hodin. Ostatní opět prosím o jejich komentáře a postřehy již tradičně zaběhlým způsobem do středy 20.5.

   Také opět vkládám další lekci od Vlasty. Úkol odevzdávejte nejdéle opět do pátku 15.5.

   Mějte se hezky jarně!

   Zdraví

   Petra Horská a Vlasta Urbanová