Osnova témat

  • V tomto fóru najdete důležité informace od lektorů týkající se organizace výuky včetně shrnutí, co se dělo na jednotlivých setkáních.
  • Termíny jednotlivých prezenčních setkání. 

  • Zobrazit Vytvořit odpověď Získat nějakou známku

   Před začátkem nového tématu prosím vypracujte a odevzdejte úkol

   Vyjmenujte jaké druhy studijních materiálů může kurz v Moodlu obsahovat. Odevzdejte ve Wordu. 

  • V této prezentaci se seznámíte s možnosti komunikace mezi účastníky kurzu v Moodlu

  • ikona Chat
   Chat (oddělené skupiny)

   V tomto chatu je Vaším úkolem zjistit, se kterými účastníky kurzu jste ve skupině. Pak zjistěte u všech účastníků chatu ve vaší skupině jeho/její nejoblíbenější knížku, film a písničku.

   Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není vše splněno: Patříte k nějaké skupině
  • Vlož krátký příspěvek, který by tě co nejvíce vystihoval. 

  • Průzkum COLLES (Představy)