Úkol 1 - Studijní materiály

Před začátkem nového tématu prosím vypracujte a odevzdejte úkol

Vyjmenujte jaké druhy studijních materiálů může kurz v Moodlu obsahovat. Odevzdejte ve Wordu.