Topic outline

 • 1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle

  Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  Files: 3Page: 1URLs: 7Labels: 2Quiz: 1
 • 2. E-learning z pedagogického hlediska

  Tato kapitola se věnuje didaktice a metodice e-learningu.

  V první prezentaci je zpracováno použití různých nástojů e-learnigu z pohledu pěti nejrozšířenějších teorií učení.

  Prezentace didaktika e-learningu seznamuje s pěti různými ID modely, z kterých lze vycházet při návrhu výuky formou e-learningu. Jednotlivé modely vycházejí z různých teorií učení.

  Files: 4Quiz: 1
 • 3. Tvorba studijního obsahu

  V tomto oddíle se seznámíme s možností vkládání studijních materiálů do kurzu. Vkládání je velmi jednoduché a intuitivní. Nejprve zapneme režim úprav pomocí ozubeného kolečka vpravo nahoře (druhé tlačítko). Pak v příslušné kapitole, kam chceme materiál vložit klikneme na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál. Zobrazí se nám okno s širokou nabídkou činností a materiálů. Ve spodní části okna vybereme příslušný typ materiálu. Každý typ studijního materiálu je specifický a musíme zvolit ten, který nám nejvíce vyhovuje. Pak materiál vložíme pomocí jeho nastavení.

  Files: 2Page: 1Folder: 1Books: 2URL: 1Lessons: 2Quiz: 1
 • 4. Nástroje pro komunikaci

  Assignment: 1File: 1Forum: 1Choices: 2Label: 1Feedback: 1Surveys: 2Quiz: 1
 • 5. Sběr a hodnocení prací studentů

  Assignment: 1Files: 2Workshops: 2Quiz: 1
 • 6. Rozvíjení spolupráce studentů

  Labels: 6File: 1Glossaries: 2Database: 1Wiki: 1Quiz: 1
 • 7. Testování v Moodlu

  Label: 1File: 1Quizzes: 5URL: 1
 • 8. Sledování aktivity studenta

  File: 1Labels: 3URL: 1Quiz: 1
 • Topic 12

  Turnitin Assignment 2: 1