Topic Question Answer
4. Nástroje pro komunikaci Anketa o e-learningu
Anketa komunikace mezi účastníky kurzu v Moodlu