Topic Name Description
Page Časový harmonogram kurzu

Termíny jednotlivých prezenčních setkání. 

Page Struktura kurzu
1. Nástroje e-learningu a prostředí LMS Moodle File E-learning a jeho využití

prezentace z úvodního setkání

File Administrace kurzu v Moodlu

Prezentace seznamuje s tím, jak založit, nastavit a administrovat elektronický kurz v Moodlu

File Životní cyklus kurzu, režim skupin

Rozšiřující materiál - prezentace o režimu skupin a životním cyklu kurzu

Page Založení kurzu

Na Univerzitě Karlově v současné době provozuje Ústřední knihovna ve spolupráci s ÚVT pět instalací systémů Moodle. Nejprve je tedy nutné se rozhodnout, kde má být nový kurz umístěn.

URL Přehledná tabulka - průvodce nástroji Moodlu

V levém sloupci tabulky najdete nejpoužívanější moduly Moodlu. V horním řádku jsou základní charakteristiky těchto modulů. V tabulce pak najdete k čemu se jednotlivé moduly hodí. Zelená - vhodné, oranžová - dá se použít s omezením, červená - nevhodné

URL Oficiální dokumentace MOODLE

Zde najdete podrobné aktuální návody k celému LMS Moodle v angličtině. Vždy je potřeba na stránkách vybrat odpovídající verzi Moodlu. Momentálně na UK používána verzi 3.4

URL České návody na stránkách Ústřední knihovny UK

V této sekci na stránkách centra pro podporu e-learningu (dl.cuni.cz) naleznete čeké návody k Moodlu. Momentálně se návody aktualizijí a doplňují.

Rovněž je k dispozici instruktážní kurzu Moodle tutoriál.

Informace o novinkách při přechodu na vyšší verzi systému lze získat v kurzech v Moodle 1 Novinky pro učitele a Novinky pro studenty.

URL Návody v češtině na FEL ČVUT

Velmi dobře spracované návody k Moodlu v češtině vytvořila FEL ČVUT. Návody jsou k vyšší verzi Moodlu, která je velmi podobná, té kterou používáme na UK.

URL Návody v češtině na FF MU

Na FF MU mají velmi propracovaný soubor návodů k Moodlu v češtině. Bohužel návody jsou ke starší verzi 2.9, která už se na UK nepoužívá.

URL Video seznamující s prostředím Moodlu

Zde máte možnost shlédnout anglické video, které Vám přiblíží prostředí Moodlu.

URL Video - Metody zápisu účastníků do kurzu

Toto video Vás seznámí s různými možnostmi při zápisu do kurzu a způsoby, jak je používat.

___________________________________________________________________________________________

2. E-learning z pedagogického hlediska File Teorie učení v e-learningu

Teorie učení v e-learningu

File Didaktika e-learningu

________________________________________________________________________________________________

Tyto materiály se věnují metodice tvorby kurzů.

File Metodika tvorby kurzu

Tato prezentace je zpracována s využitím materiálů zveřejněných na stránkách certik.cuni.cz, které vytvořila Jitka Feberová ve spolupráci s Alexandrou Poláškou. Je to jediná oficiální metodická příručka pro tvorbu kurzů v Moodlu, kterou momentálně disponuje ÚK UK.

File Metodicka prirucka elearning FAF

Zde je se svolením Farmaceutické fakulty v Hradci Králové uvedena ukázka interní metodiky pro tvorbu e-learningových materiálů. Tato příručka byla vytovřena v roce 2012 v rámci projektu FAFIS.

3. Tvorba studijního obsahu File Tvorba studijního obsahu

V této prezentaci se dozvíte, jak do kurzu přidat různé studijní materiály. 

Page Studijní materiál STRÁNKA

Jak vytvořit stránku?

Zde si přečtěte jaké výhody má činnost Stránka

V. Matěna a kol., Moderně s Moodlem,Cz.nic, Praha 2016

File Studijní materiál Soubor (Word)

přidán soubor ve Wordu

Folder Studijní materiál SLOŽKA (plná souborů)

V této složce najdete různé druhy souborů, týkající se e-learningu.

Do složky lze vkládat všechny typy souborů. Velké soubory je výhodné zazipovat.

Book Obrázková knížka

Malinká obrázková knížka o zvířatech

Book Studijní materiál KNIHA

Názorná ukázka KNIHY s popisem jak KNIHU vytvořit

( z publikace Základní moduly činnosti v Moodle, Petr Voborník 2014, dostupné z: http://www.petrvobornik.cz/publikace/14-skripta/24-zakladni-moduly-cinnosti-v-moodle)

URL Studijní materiál URL

Vložením odkazu webových stránek přesměrujete studenta na webové stránky, jejichž odkaz vložíte do nastavení URL.

4. Nástroje pro komunikaci File Nástroje pro komunikaci

V této prezentaci se seznámíte s možnosti komunikace mezi účastníky kurzu v Moodlu

5. Sběr a hodnocení prací studentů File Sběr a hodnocení prací studentů

Prezentace Vás seznámí s možnostmi sběru prací studentů pomocí modulů Úkol a Workshop

File 7 - Testovani v Moodlu nově
6. Rozvíjení spolupráce studentů File Rozvíjení spolupráce studentů
7. Testování v Moodlu File Testování studentů v Moodle
URL Import testových otázek do banky úloh, formát Aiken

Toto video Vám ukáže způsob, jak lze importovat do banky úloh otázky typu výběr z více možnosti ze souboru ve Wrodu pomocí formátu Aiken.

 

Připravila společnost PragoData Consulting, s.r.o.

8. Sledování aktivity studenta File Sledování aktivity studenta
URL Vytváření kategorií v přehledu známek

Nastavení kategorií s váženým průměrem v přehledu známek

Ostatní nástroje e-learningu na UK File Elektronické informační zdroje na UK

Prezentace Petra Urválka na téma elektronické informační zdroje.

File Prezentace platforma eCUNI

Prezentace Pevla Hanouska o platformě eCUNI

File Multimediální systémy Publi
File Publi mkniha
File Wikisystemy

Toto je prezentace Eduarda Petišky k setkání na téma wikisystémy, které je na programu 25. 4. v 10 hodin.

URL Adobe Connect: Seznámení

Prezentace Tomáše Nikla - Adobe Connect: Seznámení

URL Adobe Connect prakticky: Knihovna obsahu

Prezentace Tomáše Nikla - Adobe Connect prakticky: Knihovna obsahu

URL Adobe Connect prakticky: Školení a studijní plány

Prezentace Tomáše Nikla - Školení a studijní plány

URL Streamservery

Prezentace k přednášce Tomáše Nikla Streamservery