Topic outline

 • General

 • Přehled kurzů na mojí stránce

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33CourseOverview.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33CourseOverview.png

  Nyní můžete snadno zkontrolovat vývoj a vidět činnosti, které potřebují klasifikaci, z nového bloku přehledů kurzů.


  Nový modul pro přehled kurzů umožňuje studentům kontrolovat průběh kurzu a sledovat další termíny. Umožňuje učitelům snadno vidět aktivity vyžadující třídění.

  Co student vidí:

  • Přehled kurzu je zobrazen na hlavním panelu studenta a zobrazuje dvě záložky: Časová osa a Kurzy. 
  • Časovou osu lze seřadit podle dat nebo podle kurzů. 
  • Pokud je seřazena podle dat, zobrazí se sekce Nedávné (pokud je k dispozici), Dnes, Následujících 7 dní a Dalších 30 dnů. Studenti mohou klepnutím přejít přímo na požadovanou položku - například na položku "Přidat příspěvek" a odeslat úlohu. 
  • Když nějaká aktivita jako například úloha je odevzdána, už více se nezobrazí.
  • U položek, které dosud nebyly otevřeny, jsou zobrazeny šedé odkazy.
  • Při přepnutí na zobrazení kurzů student vidí aktivity filtrované podle kurzu s ikonou procentuálního dokončení. Toto procento ukazuje, kolik aktivit s nastavením dokončení činnosti bylo doposud dokončeno.
  • Pokud student klikne na záložku Kurzy místo záložky Časová osa, může zobrazit aktuální, budoucí nebo minulé kurzy. 
 • Snadno uvidíte požadovaný typ souboru

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33StudentAssignmentFileTypes.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33StudentAssignmentFileTypes.png

  Pokud je to povoleno Vaším učitelem, máte možnost vidět požadovaný typ souboru, ve kterém máte úkol odeslat.

 • Lepší správa kalendáře

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarCategoryEvent.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarCategoryEvent.png

  Kalendář umí zobrazit kromě stránky, kurzu, skupiny, uživatele i kategorii událostí a termínů testů, časy rozhovorů a dalších kurzových událostí. Všimněte si také barevného odlišení. 

  Nové události mohou být přidány buď klepnutím na tlačítko nebo klepnutím do prázdného prostoru v požadovaném dni v kalendáři.
  Při editaci, přidávání nebo mazání událostí, se událost zobrazí ve vyskakovacím okně. Ti, kteří mají oprávnění k úpravám kategorií, mohou také přidávat kategorie.

  Události vytvořené ručně mohou být přetahovány do různých termínů, jako je aktivita Zpětná vazba, Úloha a Volby aktivity. (U aktivit se datum změní v samotné aktivitě, když se v kalendáři přetáhne k jinému datu.)

  Kalendář může být zařazen do kurzu nebo na hlavní stránku webu přidáním bloku Kalendář nebo bloku Nadcházející události.

 • Přetáhněte snadněji události v kalendáři

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarDragDrop.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarDragDrop.png

  Toto vylepšení umožňuje snadno měnit události v kalendáři jejich přetažením na nová data.

 • Zobrazení uložiště soukromých souborů

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_PrivateFilesSpace.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_PrivateFilesSpace.png

  Při nahrávání soukromých souborů nyní uvidíte, kolik místa jste využili, což vám pomůže lépe spravovat kapacitní limit uložiště.

 • Snadnější navigace v aktivitách

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_ActivityNavigationLinks.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_ActivityNavigationLinks.png

  Odkazy "Předchozí" a "Další" společně s přepnutím do menu umožňují snadnější a intuitivní navigaci kurzů.

 • Moodle ve Vašem mobilu!

  https://docs.moodle.org/34/en/File:DocsMobileLinks.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:DocsMobileLinks.png

  Odkazy v zápatí a uživatelské profily Vám nyní doporučují stáhnout a používat mobilní aplikaci Moodle.