Topic outline

 • General

 • Přehled kurzů na Mojí stránce

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33TeacherDashboardView.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33TeacherDashboardView.png

  Nyní můžete snadno zkontrolovat vývoj a vidět činnosti, které potřebují klasifikaci, z nového bloku přehledů kurzů.


  Nový modul pro přehled kurzů umožňuje studentům kontrolovat průběh kurzu a sledovat další termíny. Umožňuje učitelům snadno vidět aktivity vyžadující třídění.

  Co student vidí:

  • Přehled kurzu je zobrazen na hlavním panelu studenta a zobrazuje dvě záložky: Časová osa a Kurzy. 
  • Časovou osu lze seřadit podle dat nebo podle kurzů. 
  • Pokud je seřazena podle dat, zobrazí se sekce Nedávné (pokud je k dispozici), Dnes, Následujících 7 dní a Dalších 30 dnů. Studenti mohou klepnutím přejít přímo na požadovanou položku - například na položku "Přidat příspěvek" a odeslat úlohu. 
  • Když nějaká aktivita jako například úloha je odevzdána, už více se nezobrazí.
  • U položek, které dosud nebyly otevřeny, jsou zobrazeny šedé odkazy.
  • Při přepnutí na zobrazení kurzů student vidí aktivity filtrované podle kurzu s ikonou procentuálního dokončení. Toto procento ukazuje, kolik aktivit s nastavením dokončení činnosti bylo doposud dokončeno.
  • Pokud student klikne na záložku Kurzy místo záložky Časová osa, může zobrazit aktuální, budoucí nebo minulé kurzy. 


  Co vidí učitel:

  • Učitel kurzu má podobný náhled jako student. Navíc jsou ale upozorněni, když úloha vyžaduje klasifikaci. Číslo ukazuje, kolik úloh potřebuje hodnocení, a kliknutím na odkaz "Známka" se učitel dostane přímo na obrazovku hodnocení.

   

  Jak zobrazit aktivity a zdroje v přehledu kurzů

  Buď nastavte termín nebo nastavte datum "Očekávaného dokončení" v nastavení dokončení činnosti.
  Aby učitelé mohli vidět úlohy, které potřebují klasifikaci, musí být na obrazovce v nastavování úloh zadáno datum "Připomenutí klasifikace".

 • Upomínka klasifikace v úkolu

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33GradeReminder2.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33GradeReminder2.png

  Nastavte si upozornění, které vás upozorní v přehledu kurzu.

 • Omezení při ukládání úkolu

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33TeacherAssignmentRestrictions.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33TeacherAssignmentRestrictions.png

  Během nastavení ukládání úkolu zvolte, které typy souborů mohou žáci posílat.

  Povolené typy souborů lze omezit zadáním seznamu typů souborů podle přípon oddělených čárkami, např. video / mp4, audio / mp3, obrázek / png, jpeg a podobně. Pokud pole zůstane prázdné, pak jsou povoleny všechny typy souborů. Pokud se student pokusí odeslat nepovolený typ souboru, pak se mu ukáže zpráva, která ho informuje, které soubory jsou povoleny.

 • Vkládání komentářů do úlohy

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33CollapsibleComments.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33CollapsibleComments.png

  Komentáře úlohy lze sbalit pro zvýšení čitelnosti. 

 • Snadnější nastavení podmínek absolvování kurzu

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33BulkEditActivityCompletion.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33BulkEditActivityCompletion.png

  Hromadně upravujte a aktualizujte při nastavování podmínek absolvování vašeho kurzu.

 • Snadnější načtení medií

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33DragDropMedia.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33DragDropMedia.png

  Přetáhněte médium přímo na stránku kurzu.

 • Skryté aktivity: dostupné, ale nezobrazené

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33StealthActivities.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33StealthActivities.png

  Zlepšení se týká samostatných sekcí, odkazy mohou nyní poskytovat činnosti, které nejsou zobrazeny na stránce kurzu.

 • Více oblastí značek

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33Tagging.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:33Tagging.png

  Slovníkové pojmy, příspěvky na fóru a kapitoly knih mohou být nyní označeny štítkem pro snadnější vyhledávání.

 • Smazání více kvízových otázek najednou

  https://docs.moodle.org/33/en/File:DeleteMultipleQuestionsv2.png

  https://docs.moodle.org/33/en/File:DeleteMultipleQuestionsv2.png

  V jednom kroku může být vybráno a odstraněno více kvízových otázek. 

 • Efektivnější správa uživatelů

  https://docs.moodle.org/34/en/File:DocsParticipantsEnrolmentsScreen.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:DocsParticipantsEnrolmentsScreen.png


  Učitelé nyní mohou zapisovat, vyhledávat, filtrovat a hromadně upravovat nebo mazat studenty v rámci položky Účastníci a záznamy.

 • Možnost označit aktivity jako dokončené

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_MarkActivitiesComplete.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_MarkActivitiesComplete.png

  Nová funkce "Ručního přepsání stavu dokončení činnosti" znamená, že učitelé mohou manuálně označit jako dokončené nebo nedokončené aktivity jménem žáků.

 • Užitečný selektor typu souborů

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_FileTypeSelector.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_FileTypeSelector.png

  Seznam navrhovaných typů souborů usnadňuje výběr při zadávání požadovaných typů souborů ve workshopech a úkolech, a dále při nahrávání mediálních souborů. 

 • Záznamy v databázi značek

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_DatabaseTagging.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_DatabaseTagging.png


  V návaznosti na glosář, příspěvky na fóru a označování kapitol knih, můžete nyní v naší poslední verzi umožnit studentům označit položky databáze.

 • Lepší správa kalendáře

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarCategoryEvent.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarCategoryEvent.png

  Kalendář umí zobrazit kromě stránky, kurzu, skupiny, uživatele i kategorii událostí a termínů testů, časy rozhovorů a dalších kurzových událostí. Všimněte si také barevného odlišení. 

  Nové události mohou být přidány buď klepnutím na tlačítko nebo klepnutím do prázdného prostoru v požadovaném dni v kalendáři.
  Při editaci, přidávání nebo mazání událostí, se událost zobrazí ve vyskakovacím okně. Ti, kteří mají oprávnění k úpravám kategorií, mohou také přidávat kategorie.

  Události vytvořené ručně mohou být přetahovány do různých termínů, jako je aktivita Zpětná vazba, Úloha a Volby aktivity. (U aktivit se datum změní v samotné aktivitě, když se v kalendáři přetáhne k jinému datu.)

  Kalendář může být zařazen do kurzu nebo na hlavní stránku webu přidáním bloku Kalendář nebo bloku Nadcházející události.

 • Přetáhněte snadněji události v kalendáři

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarDragDrop.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_CalendarDragDrop.png


  Toto zlepšení umožňuje snadno měnit události v kalendáři jejich přetažením na nová data.

 • Zobrazení uložiště soukromých souborů

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_PrivateFilesSpace.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_PrivateFilesSpace.png


  Při nahrávání soukromých souborů nyní uvidíte, kolik místa jste využili, což vám pomůže lépe spravovat kapacitní limit uložiště.

 • Snadnější navigace v aktivitách

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_ActivityNavigationLinks.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:Docs_ActivityNavigationLinks.png

  Odkazy "Předchozí" a "Další" společně s přepnutím do menu umožňují snadnější a intuitivní navigaci kurzů.

 • Moodle na Vašem mobilu!

  https://docs.moodle.org/34/en/File:DocsMobileLinks.png

  https://docs.moodle.org/34/en/File:DocsMobileLinks.png

  Odkazy v zápatí a uživatelské profily Vám umožňují stáhnout a používat mobilní aplikaci Moodle.