Přehled kurzů

Přehled bloku kurzů
Nový modul pro přehled kurzů v Moodlu 3.3 umožňuje studentům kontrolovat průběh kurzu a sledovat další termíny. Umožňuje učitelům snadno vidět aktivity vyžadující třídění. Chcete-li začít, podívejte se na obrazovku přehledu kurzů.

Co student vidí

  • Přehled kurzu je zobrazen na hlavním panelu studenta a zobrazuje dvě karty: Časová osa a Kurzy.
  • Karta Časová osa lze třídit podle dat nebo podle kurzů.
  • Pokud jsou seřazeny podle dat, zobrazí se v části Poslední nedávné (pokud jsou k dispozici), Dnes, Následující 7 dní a Dalších 30 dnů. Studenti mohou klepnutím přejdou přímo na požadovanou položku - například na položku Přidat příspěvek a odešlou přiřazení.
  • Když se odešle nějaká aktivita, jako je například zadání, již se nezobrazí.
  • U položek, které dosud nebyly otevřeny, jsou zobrazeny šedé odkazy.
  • Při přepnutí na zobrazení kurzů student vidí aktivity filtrované podle kurzu s ikonou procentuálního dokončení. Toto procento ukazuje, kolik aktivit s nastavením dokončení činnosti bylo doposud dokončeno. 
  • Pokud student klikne na kartu Kurzy místo na kartě Časová osa, může zobrazit aktuální, budoucí nebo minulé kurzy. 

 

Last modified: Tuesday, 17 July 2018, 2:29 PM