3. Tvorba studijního obsahu5. Sběr a hodnocení prací studentů