Topic outline

    • V tomto fóru najdete důležité informace od lektorů týkající se organizace výuky včetně shrnutí, co se dělo na jednotlivých setkáních.
    • Termíny jednotlivých prezenčních setkání.