Тематический план

 • Tato kapitola obsahuje studijní materiály a užitečné odkazy k úvodnímu setkání.

  Na obecné rovině se budeme  zabývat e-learningem, jeho významem a historií a autorskými právy. Dále budou zmíněny e-learningové nástroje na UK se zaměřením na LMS MOODLE, kterým se budeme zabývat v 7 následujících setkáních.

  Naplní prvního setkání je založení a nastavení kurzu, zapisování účastníků do kurzu včetně přístupu pro hosty, nastavení kurzu a režim skupin.

  Zde jsou prezentace k prvnímu setkání

  • prezentace z úvodního setkání

  • Prezentace seznamuje s tím, jak založit, nastavit a administrovat elektronický kurz v Moodlu

  • Rozšiřující materiál - prezentace o režimu skupin a životním cyklu kurzu

  • Na Univerzitě Karlově v současné době provozuje Ústřední knihovna ve spolupráci s ÚVT pět instalací systémů Moodle. Nejprve je tedy nutné se rozhodnout, kde má být nový kurz umístěn.

  • V levém sloupci tabulky najdete nejpoužívanější moduly Moodlu. V horním řádku jsou základní charakteristiky těchto modulů. V tabulce pak najdete k čemu se jednotlivé moduly hodí. Zelená - vhodné, oranžová - dá se použít s omezením, červená - nevhodné

  • Zde najdete podrobné aktuální návody k celému LMS Moodle v angličtině. Vždy je potřeba na stránkách vybrat odpovídající verzi Moodlu. Momentálně na UK používána verzi 3.4

  • V této sekci na stránkách centra pro podporu e-learningu (dl.cuni.cz) naleznete čeké návody k Moodlu. Momentálně se návody aktualizijí a doplňují.

   Rovněž je k dispozici instruktážní kurzu Moodle tutoriál.

   Informace o novinkách při přechodu na vyšší verzi systému lze získat v kurzech v Moodle 1 Novinky pro učitele a Novinky pro studenty.

  • Velmi dobře spracované návody k Moodlu v češtině vytvořila FEL ČVUT. Návody jsou k vyšší verzi Moodlu, která je velmi podobná, té kterou používáme na UK.

  • Na FF MU mají velmi propracovaný soubor návodů k Moodlu v češtině. Bohužel návody jsou ke starší verzi 2.9, která už se na UK nepoužívá.

  • Zde máte možnost shlédnout anglické video, které Vám přiblíží prostředí Moodlu.

  • Toto video Vás seznámí s různými možnostmi při zápisu do kurzu a způsoby, jak je používat.

   ___________________________________________________________________________________________