Topic outline

 • General

 • 16. 2. 2021: Úvodní setkání (představení kurzu)

  Nepovinná literatura:

  Fierke, K. M. 2007. Critical Approaches to International Security. Cambridge: Polity Press.

  Goldstein, D. 2010. „Toward a Critical Anthropology of Security.“ Current Anthropology 51 (4): 487–517.

  Zedner, L. 2009. Security. London, New York: Routledge

 • 27. 2. 2021: Konceptualizace bezpečnosti

  Povinná literatura:

  Huysmans, J. 1998. „Security! What Do You Mean? From Concept to Thick Signifier.“ European Journal of International Relations 4 (2): 226–255

  Neocleous, M. 2000. „Against Security.“ Radical Philosophy 100 (2): 7–15.

  Nepovinná literatura:

  Smith, S. 2005. „The Contested Concept of Security.“ Pp. 27–63 in K. Booth (ed.). Critical Security Studies and World Politics.

  Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.  Rothschild, E. 1995. „What Is Security?“ Dædalus 124 (3): 53–98.

  Baldwin, D. A. 1997. „The Concept of Security.“ Review of International Studies 23 (1): 5–26.

  Walker, R. B. J. 1997. „The Subject of Security.“ Pp 61–82 in K. Krause, M. Williams (eds.). Critical Security Studies: Concepts and Cases. London: UCL Press.

  Mareš, Miroslav. 2002. „Bezpečnost.“ Pp. 13–17 in P. Zeman (ed.). Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav

 • 2. 3. 2021 a 9. 3. 2021: Hlavní přístupy k výzkumu bezpečnosti

  3) 2. 3. 2021: Hlavní přístupy k výzkumu bezpečnosti (1)

  (omlouvám se za pozdní aktualizaci a vložení postkoloniálního článku)

  Povinná literatura:

  · Shepherd, L. J. a J. Weldes. 2008. „Security: The State (of) Being Free from Danger?“ Pp. 529–537 in H. G. Brauch, N. Ch. Behera, Ü. O. Spring, B. Chourou, C. Mesjasz, P. Kameri Mbote, J. Grin, P. H. Liotta a P. Dunay (eds.). Globalization and Environmental Challenges. Reconceptualizing Security in the 21st Century. Berlin: Springer.

  · Mutimer, D. 2016. „Critical Security Studies: A Schismatic History.“ Pp. 87–107 in A. Collins (ed.). Contemporary Security Studies. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press.

  Nepovinná literatura:

  · Peoples, C. a N. Vaughan-Williams. 2014. Critical Security Studies. An Introduction. Second and Revised Edition. London: Routledge.

  · Basu, S. a J. Nunes. 2013. „Security as Emancipation.“ Pp. 63–76 in L. J. Shepherd (ed.). Critical Approaches to Security. An Introduction to Theories and Methods. London: Routledge.

  · Sjoberg, L. 2009. „Introduction to Security Studies: Feminist Contributions.“ Security Studies 18 (2): 183–213.

  · Jarvis, L. a M. Lister. 2013. „Vernacular Securities and Their Study: A Qualitative Analysis and Research Agenda.“ International Relations 27 (2): 158–179.

  · Wibben, A. T. R. 2014. „On Narrative, Metaphor and the Politics of Security.“ Pp. 118–136 in M. Hanne, W. D. Crano, J. S. Mio (eds.). Warring with Words: Narrative and Metaphor in Politics. New York: Psychology Press.

  · Buzan, B. a L. Hansen. 2009. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

   

  4) 9. 3. 2021: Hlavní přístupy k výzkumu bezpečnosti (2)

  Povinná literatura:

  · Barkawi, T. a Laffey, M. 2006. The Postcolonial Moment in Security Studies. Review of International Studies 32 (2): 329–352.

  · Daniel, J. a D. Rychnovská. 2015. „Mezinárodní politická sociologie: výzkum praxe bezpečnosti.“ Mezinárodní vztahy 50 (1): 26–45.

   

  Nepovinná literatura:

  · Basaran, T., Bigo, D., Guittet, E.-P. a Walker, R.B.J. (eds.). 2017. International Political Sociology. Transversal Lines. London: Routledge.

  · Buzan, B. a L. Hansen. 2009. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

  · Hönke, J. a Müller, M.-M. 2012. Governing (In)security in a Postcolonial World: Transnational Entanglements and the Worldliness of ‘Local’ Practice. Security Dialogue 43 (5): 383–401.

  · Peoples, C., N. Vaughan-Williams. 2014. Critical Security Studies. An Introduction. Second and Revised Edition. London: Routledge.

  · Wibben, A. T. R. 2014. „On Narrative, Metaphor and the Politics of Security.“ Pp. 118–136 in M. Hanne, W. D. Crano, J. S. Mio (eds.). Warring with Words: Narrative and Metaphor in Politics. New York: Psychology Press.

 • Podoby sekuritizace

  Povinná literatura

  Wæver, O. 1995. „Securitisation and Desecuritisation.“ Pp. 46–86 in R. D. Lipschutz (ed.). On Security. New York: Columbia University Press.

  Balzacq, T., S. Léonard a J. Růžička. 2016. „‘Securitization’ Revisited: Theory and Cases.“ International Theory 30 (4): 494–531.

  Nepovinná literatura

  Taureck, R. 2006. Securitisation Theory – The Story So Far: Theoretical Inheritance and What It Means to Be a Post-structural Realist. Paper presented at the 4th annual CEEISA convention, University, of Tartu, 25 – 27 June 2006.

  McDonald, M. 2008. „Securitization and the Construction of Security.“ European Journal of International Relations 14 (4): 563–587.

  Balzacq, T. (ed.). 2011. Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve. Abingdon, New York: Routledge.

  Hansen, L. 2012. „Reconstructing Desecuritisation: The Normative-Political in the Copenhagen School and Directions for How to Apply It.“ Review of International Studies 38 (3): 525–546.

  Cohen, S. 2011/1972. Folk Devil and Moral Panic, Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers. London/New York: Routledge (výběr).

  McRobbie, A. a Thornton, S. 1995. „Rethinking ‚moral panic‘ for multimediated social worlds.“ British Journal of Sociology, 46 (4): 559-574.

 • 30. 3. 2021 - válka

  Povinná četba

  Kaldor, Mary: New and Old Wars, pp. 1-31

  Byly to postmoderní války - rozhovor s Radanem Haluzíkem, https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/byly-to-postmoderni-valky-radan-haluzik-se-venuje-etnickym-konfliktum-devadesatych-let-40258772

  doplňující četba

  Tilly, Charles: Politika kolektivního násilí, Praha: Sociologické nakladatelství

  Haluzík, Radan: Proč jdou chlapi do války

  Kaldor, Mary: New and Old Wars, zbytek knihy

 • 6. dubna 2021: Terorismus

  Výsledky testu byly účastníkům a účastnicím poslány e-mailem. Pokud vám e-mailem nepřišly, napište prosím. 

  Povinná literatura:

  Rapoport, D. C. 2004. The four waves of modern terrorism. In A. K. Cronin & J. M. Ludes (Eds.), Attacking terrorism: Elements of a grand strategy (pp. 46– 73). Washington, DC, Georgetown University Press.

  Nepovinná literatura:

  Ditrych, O. 2014 Tracing the Discourses of Terrorism: Genealogy, Identity and State. London: Palgrave Macmillan.

  Schmid, A. 2004. „Terrorism – The Definitional Problem.“ Case Western Reserve Journal of International Law 36 (2): 375–419.

 • 13. dubna 2021: Zhroucení státu a "hybridní válka"

  Omlouvám se za nevložení literatury, k tomuto tématu proběhne přednáška a následná debata vycházející z přednášky.

 • 20. 4. Kriminalita a organizovaný zločin

  Povinná literatura:

  · Morrisson, W. 2009. „What Is Crime? Contrasting Definitions and Perspectives.“ Pp. 3–22 in C. Hale, K. Hayward, A. Wahidin a E. Wincup (eds.). Criminology. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.

  · Kupka. P. 2017. Násilí, podvody a každodennost. Jak zkoumat organizovaný zločin? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita (s. 13–53).

  Nepovinná literatura:

  · Hulsman, L. 1986. „Critical Criminology and Concept of Crime.“ Contemporary Crises 10 (3–4): 63–80.

  · Sheptycki, J. 2007. „Criminology and the Transnational Condition: A Contribution to International Political Sociology.“ International Political Sociology 1 (4): 391–406.

 • Bezpečnost a sociální vyloučení

 • Extremismus

  Povinná literatura:

  · Carter, E. 2018. „Right-wing Extremism/Radicalism: Reconstructing the Concept.“ Journal of Political Ideologies 23 (2): 157–182.

  · Charvát, J. 2017. „Pojem extremismus a jeho aktuální možnosti použití v České republice.“ Bezpečnostní teorie a praxe 18 (2): 91–108.

  Nepovinná literatura:

  · Backes, U. 2009. „Meaning and Forms of Political Extremism.“ Středoevropské politické studie/Central European Political Studies Review 9 (4): 242–262.

  · Nociar, T. 2015. „Politológ ako lekár, psychiater a ideologický štátny aparát: kritický pohľad na problematické aspekty terminológie politickej krajnosti.“ REXTER: časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu 13 (1): 49–92.

  · Krčál, P. 2016. „Politický extremismus a radikalismus jako jedny z referenčních bodů státních aparátů na úrovni diskurzivní produkce.“ REXTER: časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu 14 (1): 92–137.

 • 11. 5. 2021: Etika bezpečnostního výzkumu a role bezpečnostní expertizy

  Povinná literatura:

  · Nyman, J. 2016. „What Is the Value of Security? Contextualising the Negative/Positive Debate.“ Review of International Studies 42 (5): 821–839.

  · Browning, Ch. S., M. McDonald. 2013. „The Future of Critical Security Studies: Ethics and Politics of Security.“ European Journal of International Relations 19 (2): 235–255.

  Nepovinná literatura:

  · Eriksson, J. 1999. „Observers or Advocates? On the Political Role of Security Analysts.“ Cooperation and Conflict 34 (3): 311–330.

  · Nyman, J. a A. Burke (eds.). 2016. Ethical Security Studies: A New Research Agenda. London: Routledge.

  · De Lint, W., S. Virta. 2004. „Security in Ambiguity: Towards a Radical Security Politics.“ Theoretical Criminology 8 (4): 465–489.