Topic outline

  • General

  • Portfolio sociální práce - charakteristika

  • Studijní opora - dočasná

    studijní opora je v súčasnosti v úprave, hneď po jej dokončení bude zverejnená definitívna podoba

  • Prezentace z přednášky

  • Studijní opory - doplnkové z dějin a úvodu do sociální práce