Topic outline

 • General

 • Politologie, vznik, vývoj, předmět

  Politologie - relativně mladá věda, která svými kořeny sahá do antiky (platón, Aristoteles)

  Jako samostatná věda - přelom 19. - 20. st. , nejdříve v USA.

  Rozdíly počátečního vývoje samostatné vědy v USA a v Evropě (institucionální a obsahové a metodologické.

 • Politika - její podstata,různé přístupy k ní.

 • Struktura politiky, politika a morálka

 • Politická moc, legalita a legitimita moci

 • Státní moc a její dělba.

 • Politická hnutí a politické strany-podstata a rozdíly

 • Politické strany - vznik, vývoj,funkce, klasifikace

 • Zájmové a nátlakové skupiny. Politické elity

 • Volby. Předpoklady svobodných,demokret.voleb. Typy voleb.

 • Volební systémy a jejich charakteristika

 • Demokracie - principy,mechanismy

 • Formy a typy demokracie