Četba

Havel,V. Sám sobě podezřelý. Projev z  21.5. 1991 v Kodani

Mňačko,L. Jak chutná moc

1. Četba

Havel,V. Sám sobě podzřelý. Projev z 28.5.1991 v Kodani

Mňačko,L. Jak chutná moc.