Státní moc

a)     Porovnejte dělbu státní moci v ČR a vybraném demokratickém stát.

b)    Jaký je rozdíl mezi obecním zastupitelstvem a obecním úřadem

(There are no questions yet in this forum)