Politická moc

a)     Charakterizujte historický způsoby nabývání moci.

b)    Co je legalita a legitimita moci ?

(There are no questions yet in this forum)