Zájmové a nátlakové skupiny

a) Co je lobby a lobbing ?

(There are no questions yet in this forum)