Formy a typy demokracie

      a) Uveďte úskalí referenda.

      b) Charakterizujte volný a vázaný mandát.                                            

 

(There are no questions yet in this forum)