Topic outline

 • General

  Vítejte na stránkách tohoto kurzu, milí studenti,

  Kurz se věnuje problematice pedagogické praxe studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy v oblasti volnočasových aktivit žáků primární školy.

  Cíle kurzu :

  Rámcovým cílem kurzu je poskytnout studijní oporu studentům při realizaci pedagogické praxe v mimoškolních aktivitách žáků prvního stupně základní školy.

  Cílem kurzu je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů učitelství v práci s žáky primární školy v mimoškolní oblasti. Nedílnou součástí cíle kurzu je pro studenty příležitost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků prvního stupně v době mimo vyučování, což jim umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství. Může se jednat o práci s žáky ve volnočasových zařízeních různého zaměření a charakteru a také pravidelné a dlouhodobé doučování. Student učitelství získává možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, lektorování zájmových útvarů a také práce se třídou na škole v přírodě, včetně její aktivní přípravy apod. Konkrétně to znamená, že studenti učitelství dostanou systematickou možnost pracovat pravidelně s jednotlivým žákem či se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Studentům umožňuje tato praxe získat zkušenosti s organizováním, zajištěním a vedením zájmových, výchovně rekreačních aktivit a prohloubit tak praktické zkušenosti v oblasti vedení žáků prvního stupně.

  Předpokládáme, že tato pedagogická praxe umožní studentům rozvoj následujících oblastí kompetencí:

  aplikace získaných teoretických vědomostí z oblasti pedagogicko-psychologické přípravy, kompetence v oblasti komunikace, organizační dovednosti v oblasti pedagogiky volného času, porozumění osobnosti současného žáka, rozvoj dovednosti reflexe a sebereflexe.


  Studium kurzu poskytuje vhled do problematiky pedagogických jevů a procesů v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na praktické otázky spjaté s realizací této praxe. Jde především o porozumění vybraným aspektům mimoškolní pedagogiky cestou rozvíjení samostatného pedagogického myšlení, důležitého pro řešení konkrétních pedagogických situací při práci s žáky ve volném čase.Smyslem studia kurzu je propojovat již získané teoretické znalosti z pedagogicko-psychologické oblasti se zkušenostmi, jež navazují na  prakticky zaměřené podněty a situace z reálné mimoškolní praxe. 

  Cíloví adresáti:

  Je určen především studentům učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Domníváme se však, že může být podnětný a užitečný všem, kteří se zajímají o vlastní profesní pedagogický rozvoj.

  Kurz je koncipován tak, aby:

  • rozvíjel samostatné pedagogické myšlení
  • rozvíjel aktivní učení,
  • rozvíjel reflektivní dovednosti
  • rozvíjel sebereflektivní dovednosti
  • motivoval k samostatnému a tvůrčímu studiu
  • ukázal možnosti aplikace znalostí do pedagogické praxe cestou konkrétních příkladů
  • otevřel prostor pro vzájemnou komunikaci mezi studenty učitelství
  • Kurz si neklade za cíl přinést komplexní zpracování problematiky, chce však pomoci porozumět současné pedagogické praxi v oblasti volného času žáků. Je otevřen novým podnětům, úpravám a doplněním.

   Kurz je členěn do  lekcí. 

   Osnova kurzu

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5