Календарный план

 • Общее

  Jednosemestrální kurz literárního překladu a redakce. Cílem kurzu je naučit se základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu ve všech jeho fázích. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Studenti jsou rovněž obeznámeni se základy redakční práce. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit vlastní překladatelská řešení.

  Překlad vložte na MOODLE nejpozději večer před dnem konání semináře.

  Podmínky pro absolvování kurzu: Min. 75% aktivní účast na seminářích a odevzdání finálních verzí zadaných překladů.

  PŘEKLADATELSKÉ DESATERO

  1) Přečtěte si text opakovaně do konce, zamyslete se a pochopte ho jako celek i v detailech.

  2) Připomeňte si obecně rozdíly mezi češtinou a ruštinou, uvědomte si, které budou pro daný text relevantní.

  3) Uvědomte si, proč je daný text dobrý, jaké zvláštnosti vykazuje autorský styl.

  4) Učiňte rozhodnutí stran tónu, lexika, expresivity atd.

  5) Identifikujte obtížná místa, nejprve je pochopte ve výchozím jazyce, pak najděte ekvivalent – jděte po významu, ne slovech.

  6) Zamyslete se nad veškerými slovními hříčkami a snažte se je řešit pokud ne jednotným, pak podobným způsobem, event. přistupte ke kompenzacím.

  7) Ověřujte si vše, čím si nejste absolutně jisti (slovní ekvivalenty, reálie).

  8) Mějte stále na paměti, že úkolem je převést co nejlépe originál – hledejte kompromis, držte se při zemi co do vlastních uměleckých ambicí, ovšem nikoli na úkor přirozené češtiny.

  9) Buďte přiměřeně „reader-friendly“ – v rámci možností přibližte vybrané reálie prostřednictvím vnitřních vysvětlivek, aniž byste však narušili tok příběhu.

  10) Přečtěte si nahlas pouze český text, buďte redaktorem sámi sobě, event. požádejte bližního svého.

  • 3. března

  • 10. března

  • 17. března

  • 24. března

  • 31. března

  • 7. dubna

  • 21. dubna

  • 28. dubna

  • 5. května

  • 12. května

  • 19. května