ЛОМОНОСОВ

Opened: Saturday, 5 March 2022, 12:00 AM
Due: Wednesday, 4 May 2022, 6:00 PM

Přečtěte si dopis Michaila Vasiljeviče Lomonosova (1711-1765) budoucímu ruskému carovi Pavlu I. (1754–1801) z dynastie Romanovců, synovi velkokněžny Kateřiny (pozdější carevny Kateřiny II.) a careviče Petra (pozdějšího cara Petra III.). Na seminář přeložte POUZE žlutě podbarvené pasáže.