Weekly outline

 • General

  Jednosemestrální kurz literárního překladu a redakce. Cílem kurzu je naučit se základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu ve všech jeho fázích. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Studenti jsou rovněž obeznámeni se základy redakční práce. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit vlastní překladatelská řešení.

  Překlad vložte na MOODLE nejpozději večer před dnem konání semináře.

  Podmínky pro absolvování kurzu: Min. 75% aktivní účast na seminářích a odevzdání finálních verzí zadaných překladů.

  PŘEKLADATELSKÉ DESATERO

  1) Přečtěte si text opakovaně do konce, zamyslete se a pochopte ho jako celek i v detailech.

  2) Připomeňte si obecně rozdíly mezi češtinou a ruštinou, uvědomte si, které budou pro daný text relevantní.

  3) Uvědomte si, proč je daný text dobrý, jaké zvláštnosti vykazuje autorský styl.

  4) Učiňte rozhodnutí stran tónu, lexika, expresivity atd.

  5) Identifikujte obtížná místa, nejprve je pochopte ve výchozím jazyce, pak najděte ekvivalent – jděte po významu, ne slovech.

  6) Zamyslete se nad veškerými slovními hříčkami a snažte se je řešit pokud ne jednotným, pak podobným způsobem, event. přistupte ke kompenzacím.

  7) Ověřujte si vše, čím si nejste absolutně jisti (slovní ekvivalenty, reálie).

  8) Mějte stále na paměti, že úkolem je převést co nejlépe originál – hledejte kompromis, držte se při zemi co do vlastních uměleckých ambicí, ovšem nikoli na úkor přirozené češtiny.

  9) Buďte přiměřeně „reader-friendly“ – v rámci možností přibližte vybrané reálie prostřednictvím vnitřních vysvětlivek, aniž byste však narušili tok příběhu.

  10) Přečtěte si nahlas pouze český text, buďte redaktorem sami sobě, event. požádejte bližního svého.

 • 28. února

 • 6. března

 • 13. března

  • Proveďte REDAKCI (tj. opravu nejvýraznějších významových a stylistických posunů a chyb) překladu úryvku z knihy Edvarda Radzinského КРОВЬ И ПРИЗРАКИ РУССКОЙ СМУТЫ.

   Zredigovaný text mějte přichystaný na seminář; tentokrát není třeba odevzdávat ho předem.

 • 20. března

 • 27. března

 • 3. dubna

 • 10. dubna

  • Tento úkol je experiment. Proveďte "zpětný překlad" úryvku z ruského překladu povídky Karla Čapka (1890-1938). Vaše překlady na semináři porovnáme s Čapkovým originálem s cílem ukázat si, jak pracuje s češtinou spisovatel, má-li něco vyjádřit, a jak s ní pracuje překladatel. Záměrem úkolu je mimo jiné zjistit, zda překladatel tíhne k nivelizaci či nikoliv, případně jakými dalšími rysy se vyznačuje tzv. překladatelský jazyk. Před odevzdáním úkolu se, prosím, NEDÍVEJTE na Čapkův originál. Jen tak bude mít tento experiment smysl.

 • 17. dubna

  • Přečtěte si dopis Michaila Vasiljeviče Lomonosova (1711-1765) budoucímu ruskému carovi Pavlu I. (1754–1801) z dynastie Romanovců, synovi velkokněžny Kateřiny (pozdější carevny Kateřiny II.) a careviče Petra (pozdějšího cara Petra III.). Na seminář přeložte POUZE žlutě podbarvené pasáže.

 • 24. dubna

 • 1. května: STÁTNÍ SVÁTEK

 • 8. května: STÁTNÍ SVÁTEK

 • 15. května

  • Přeložte vybraný úryvek z románu JELENY ČIŽOVOVÉ (roč. 1957), který získal cenu РУССКИЙ БУКЕР za rok 2009.

   Než začnete překládat, přečtěte si stručnou charakteristiku celého románu, převzatou z WIKIPEDIE:

   «Время женщин» — это рассуждение о судьбе женщины, о её страданиях, о нелёгком жизненном пути. Три поколения женщин и пять различных женских судеб представлено в романе.

   В романе Чижовой ведётся рассказ о жизни и судьбе главной героини Антонины, которая чем-то напоминает сюжет всеми любимого народного кинофильма «Москва слезам не верит». Тихая лимитчица приезжает в Ленинград, селится в коммунальную квартиру, где живут три старухи, и попадает под шарм и соблазны питерского «стиляги». У Антонины рождается дочь, которой она не успевает заниматься, поэтому она передаёт ребёнка (по имени София) питерским старухам «из бывших», соседкам по коммунальной квартире, — Ариадне, Гликерии и Евдокии. Вскоре Антонина умирает. Именно о старухах-соседках и о «той» странной жизни — хрупкой, ушедшей, но удивительно настоящей и повествует повзрослевшая дочь героини, выбравшая себе профессию художницы.

   Произведение начинается с мотива смерти, которая проходит через весь роман и создаёт кольцевую композицию. Самое начало произведения — похороны мамы, в которых участвуют маленькая девочка и три старухи-соседки.

   Все персонажи в книге узнаваемы, именно с ними мы соседствуем, встречаемся каждый день. Их размышления и разговоры разные. У каждого своя речь, свой характер. Герои удивительно отличаются друг от друга, различия видны и в мимике, и в жестах, и в суждениях. Евдокия — жестокая и громогласная, Ариадна увлечена чтением литературы, Гликерия — никчёмная. Все они скрытно ненавидят советскую власть, но страх сказать это вслух сильнее их. Они остерегаются всего — врачей и учителей, детского сада и школы, любых учреждений и их сотрудников. Неумолкаемые беседы о счастливой жизни при царе и как трудно и невыносимо существовать сейчас. Ещё они много говорят о смерти.