БУЛГАКОВ: Библифетчик

Due: Thursday, 23 June 2022, 11:00 PM

Přeložte text Michaila Bulgakova (1891-1940) (nezapomeňte si ověřit sovětské reálie, které jsou v něm satirizovány).