БУЛГАКОВ: Библифетчик

Due: Tuesday, 23 February 2021, 11:00 PM

Přeložte text Michaila Bulgakova (1891-1940) a nezapomeňte si ověřit sovětské reálie, které jsou v něm satirizovány.