БРЮСОВ: Фиалки в тигеле (1905)

Opened: Saturday, 5 March 2022, 12:00 AM
Due: Wednesday, 11 May 2022, 6:00 PM

Přeložte 3 žlutě označené odstavce z eseje Valerije Brjusova (1873-1924) věnované umění překladu.