ЧАПЕК: Гадалка

Opened: Saturday, 5 March 2022, 12:00 AM
Due: Wednesday, 27 April 2022, 6:00 PM

Tento úkol je experiment. Proveďte "zpětný překlad" úryvku z ruského překladu povídky Karla Čapka (1890-1938). Vaše překlady na semináři porovnáme s Čapkovým originálem s cílem ukázat si, jak pracuje s češtinou spisovatel, má-li něco vyjádřit, a jak s ní pracuje překladatel. Záměrem úkolu je mimo jiné zjistit, zda překladatel tíhne k nivelizaci či nikoliv, případně jakými dalšími rysy se vyznačuje tzv. překladatelský jazyk. Před odevzdáním úkolu se, prosím, NEDÍVEJTE na Čapkův originál. Jen tak bude mít tento experiment smysl.