Weekly outline

 • General

  Jednosemestrální kurz literárního překladu a redakce. Cílem kurzu je naučit se základním metodám, technikám a postupům pro převod uměleckého textu ve všech jeho fázích. Důraz je kladen na fázi analytickou a interpretační. Studenti jsou rovněž obeznámeni se základy redakční práce. Rozvíjí se tvůrčí přístup k překladu, kritické schopnosti a schopnost obhájit vlastní překladatelská řešení.

  Překlad vložte na MOODLE nejpozději večer před dnem konání semináře.

  Podmínky pro absolvování kurzu: Min. 75% aktivní účast na seminářích a odevzdání finálních verzí zadaných překladů.

  • 24. února

  • 3. března

  • 10. března

  • 17. března

  • 24. března

  • 31. března

  • 7. dubna

  • 14. dubna

  • 21. dubna

  • 28. dubna

  • 5. května