Weekly outline

 • General

  Odkaz na online výuku ZOOM:

  Topic: Seminář - dějiny Ruska
  Time: Oct 6, 2020 05:00 PM Prague Bratislava
  https://cuni-cz.zoom.us/j/94869529348?pwd=OEZ1dUpjREhMNkxzaXJyWklWbUZwUT09

  Meeting ID: 948 6952 9348
  Passcode: seminar_RD

  Cílem semináře je předložit studentům ucelený náhled na vývoj sovětského a ruského hospodářství v kontextu politického a společenského vývoje. Témata kurzu jsou řazena chronologicky.

  Podmínky pro splnění kurzu:

  1) Pravidelná účast (jedna neomluvená absence)

  2) Referát

  3) Pravidelná příprava na hodiny (četba k tématu, účast na diskuzích v hodinách)

  Požadavky na zpracování referátu:

  Viz Vyhláška ředitele IMS 2020/2021

  - zpracování a přednesení referátu v délce cca 20 minut

  - cílem referátu je vyzkoušet si schopnosti vyhledávání informací, popř. práci s primárními zdroji

  - příprava prezentace v Powerpointu nebo obdobném programu

  Prezentace se odesílá na můj e-mail cca týden před přednesením referátu. Referát bude odevzdán ve formě souvislého textu (3-5 normostran) a opatřen poznámkovým aparátem (normu naleznete na stránkách institutu) do 3. 1. 2021 do 20:00 do Moodle. Texty ukladejte ve formátu jmb248_jasencakova_novajjan_referat (formát .doc nebo .docx)

  Odkaz pro odevzdání referátů:


  https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3708

  Je nutné dodržovat strukturu akademických textů úvod-stať-závěr.

  Referát bude obsahovat kritické zhodnocení použitých zdrojů.

  Pro zpracování referátu je nutní použít alespoň polovinu zdrojů v cizím jazyce.

  Využít cca 4-5 zdrojů.

  Hodnocení semináře:

  a) ústní vystoupení s referátem - 30 bodů

  b) aktivní účast v hodině/ příprava na hodinu - 30 bodů

  c) písemná podoba referátu - 40 bodů

  Hodnotí se první odevzdaná verze referátu.

  Kontakt na vyučující: jasencakova@centrum.cz, 723 715 559

  Konzultační hodiny po dohodě.

  Termíny referátů:

  10. 11. (Brežněvovské období): Vít Ševčík - Reforma A. Kosygina

  24. 11. (80. léta): 

  1. 12. (Gorbačovské období): Patrik Polák - Dopady havárie v Černobylu na SSSR

                                                       Evelina Balazh - Protialkoholní kampaň 1985

  8. 12. (90. léta): Daniel Paál - Vývoj ruské ekonomiky v době Borise Jelcina

                           František Moucha - Válka v Čečensku a její ekonomické důsledky

                           Vít Bilinec - Michail Chodorkovský

  15. 12. (Rusko po r. 2000): Štěpán Kubičina - Okolnosti nástupu k moci Vladimíra Putina

                                                  Johana Heldová - Válka v Jižní Osetii 2008

 • 29. 9. 2020 - Úvodní hodina, seznámení s předmětem

  Odkaz na film "Muž s filmovou kamerou":

 • 6. 10. 2020 - Vývoj do roku 1917

 • 13. 10. 2020 - Rusko po r. 1917, Válečný komunismus, NEP

 • 20. 10. 2020 - Druhá revoluce, industrializace, kolektivizace

 • 27. 10. 2020 - Druhá světová válka a její dopady na Sovětský svaz

 • 3. 11. 2020 - SSSR v období Chruščova

 • 10. 11. 2020 - Brežněvovské období

 • 24. 11. 2020 - SSSR v období Chruščova + Brežněvovské období

 • 1. 12. 2020 - Gorbačovské období a rozpad SSSR

 • 8. 12. 2020 - Rusko v 90. letech

 • 15. 12. 2020 - Rusko po roce 2000

 • 22. 12. 2020 - Doplnění 80. léta + Současná ekonomická situace v Rusku

 • Materiály ke studiu