Bakalářský seminář - sociální politika (Mouralová, Angelovská) JSB031: Все участники

Фильтры
Фильтры

Letní semestr

Téma 1 O kurzu a bakalářské práci

Téma 5 Teoretická východiska (konceptuální rámec, teorie, modely, hypotézy)

Téma 6 Metodologie a metody