Prezentovaný kurz provádí účastníky problematikou potřeb a specifik studentů se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností na VŠ.

Kurz se věnuje tématu vysokoškolského studia studentů s tělesným a kombinovaným postižením. Posluchači mají možnost doplnit si informace o diagnózách, které se v prostředí vysoké školy objevují nejčastěji, zároveň si své poznatky utřídí a upřesní. Absolvent se bude orientovat ve specificích studia, kurz mu ale zároveň přináší pohled do celkové životní situace těchto studentů, jejich dosavadní studijní zkušenosti, motivaci a specifika. Z několika různých úhlů pohledu je pohlíženo na člověka s tělesným postižením jako na osobu očekávající připravenost vysoké školy a jejích zaměstnanců na možné specifické potřeby. Samotní studenti by ale na druhou stranu měli mít při vstupu na univerzitu reálná očekávání, jejichž konflikt s realitou může být zdrojem nepochopení nebo nespokojenosti. Kromě bezbariérového přístupu, který se vybaví při definování potřeb osob s tělesným postižením jako první, by totiž vysoké školy měly handicapovaným studentům nabídnout stejné možnosti a šance jako studentům bez postižení v knihovnách, na kolejích, v menze, při sportu nebo při hledání zahraniční praxe či stáže.