Topic outline

 • Úvod do kurzu

  Tělesné a zrakové postižení jako každodenní výzva i realita života studentů VŠ

  Vítejte v kurzu zaměřeném na studenty s tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením. Tento kurz Vám přinese užitečné informace o vysokoškolských studentech, kteří spadají právě do některé z uvedených kategorií. V jednotlivých tématech máte možnost získat nové informace, plnit své povinnosti v kurzu nebo studovat doporučené materiály. V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat emailem (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz, kamila.janyskova@pedf.cuni.cz, pavlina.sumnikova@pedf.cuni.cz) 

  Mnohokrát Vám děkujeme za Váš zájem i případnou zpětnou vazbu a náměty.

  Kamila Janyšková, Kristýna Janyšková a Pavlína Šumníková

  Přidat činnost nebo studijní materiál
 • Vysokoškolští studenti s tělesným postižením (3 hodiny)

  V přiložené prezentaci je možné seznámit se se základní klasifikací diagnoz tělesného postižení. Chceme zdůraznit, že se nejedná o celý souhrn diagnoz, pracujeme pouze s obvyklými typy postižení u studentů vysokých škol.

  Cílem této části kurzu je porozumět reálným možnostem studentů a jejich edukačním specifikům.

  Připravte si vlastní postřehy, jaké problémy by podle vás mohli mít studenti s tělesným postižením v níže uvedených oblastech studia. Prezentujte je ve fóru (stačí v bodech).

  • Zahájení a průběh studia - administrativní nároky (zapisování do předmětů a termínů zkoušek, změny v rozvrhu, změny učeben, dostupnost jídelen a menz, ubytování)
  • Sebepojetí a prosazení studentů v rámci své studijní skupiny
  • Spolupráce s vyučujícími, domlouvání konzultací
  • Spolupráce s asistentem a využívání kompenzačních pomůcek
  • Další oblasti studia, kterých by se tělesné postižení mohlo dotýkat

  Pracovat můžete na základě vlastní zkušenosti, ale také pouze s vlastní představou o životní realitě studentů s tělesným postižením.

 • Specifika vysokoškolského studia studentů s tělesným postižením (2 hodiny)

  V této části kurzu se zaměřujeme se na potřeby studenta s tělesným postižením a podporu, která je nezbytná pro samostatné studium. Budeme pracovat s možnostmi vytvoření modifikovaných studijních podmínek, ve kterých je student schopen funkčně pracovat, a v neposlední řadě také jako budování jeho kompetence k samostatnému životu ve společnosti. Cílem této části kurzu je tedy lepší porozumění potřebám této skupiny studentů a budování schopnosti určit a zajistit podporu, kterou jedinec potřebuje.

  Modifikacím a přístupu ke studiu studentů se SP se dále budeme věnovat v prezenční části kurzu, připravte si komentáře a otázky, které Vás k nim napadají.

 • Vysokoškolští studenti se zrakovým postižením (3 hodiny)

  V této části kurzu se zaměříme na pochopení problematiky zhoršení zraku a dopady zrakového postižení na běžný život člověka. Cílem není vyjmenovávat diagnózy, ale pracovat s jejich následky při různém rozsahu zrakové vady. 

  Připravte si vlastní postřehy, jaké problémy by podle vás mohli mít studenti se zrakovým postižením v níže uvedených oblastech studia. Prezentujte je ve fóru (stačí v bodech).

  • Zahájení a průběh studia - administrativní nároky (zapisování do předmětů a termínů zkoušek, změny v rozvrhu, změny učeben, dostupnost jídelen a menz, ubytování)
  • Sebepojetí a prosazení studentů v rámci své studijní skupiny
  • Spolupráce s vyučujícími, domlouvání konzultací
  • Spolupráce s ostatními studenty
  • Další oblasti studia, kterých by se zrakové postižení mohlo dotýkat

  Pracovat můžete na základě vlastní zkušenosti, ale také pouze s vlastní představou o životní realitě studentů se zrakovým postižením.

 • Specifika vysokoškolského studia studentů se zrakovým postižením (2 hodiny)

  V této části kurzu se zaměřujeme na potřeby studenta se zrakovým postižením a podporu, která je nezbytná pro samostatné studium. Budeme pracovat s možnostmi vytvoření modifikovaných studijních podmínek, ve kterých je student schopen funkčně pracovat. Cílem této části kurzu je tedy lepší porozumění potřebám této skupiny studentů v rámci komunikace, přístupu k informacím i prostorové orientace.

  Modifikacím a přístupu ke studiu studentů se ZP se dále budeme věnovat v prezenční části kurzu, připravte si komentáře a otázky, které Vás k nim napadají.

 • Samostudium - sledování dokumentu (2 hodiny)

  Zhlédněte pořad Klíč z oficiální distribuce České televize. Zaměřte se na zkušenosti studentů, kteří v pořadu hovoří. Pokuste se představit si již v průběhu sledování pořadu konkrétní studenty v prostředí Vámi přednášeného kurzu.

  anotace pořadu:

  Studovat vysokou školu a být přitom nevidomý nebo na vozíku není určitě jednoduché. S Klíčem jsme se vydali na Filozofickou fakultu UK v Praze a na Masarykovu univerzitu v Brně, abychom vám blíže představili život několika handicapovaných studentů, kteří se o to právě pokoušejí. Zaměříme se nejen na to, jaké mají možnosti a podmínky ke studiu, ale bude nás zajímat i jejich běžný studentský život a to, jak jsou příjímáni svými spolužáky.

  odkaz na pořad:

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/208562221700021/

  Pro hlubší zájem o problematiku úprav textů pro studenty se zrakovým postižením prostudujte přiložený materiál

 • Funkční diagnostiky a služby pro studenty se specifickými potřebami (3 hodiny)

  V průběhu prezenčního kurzu se budeme věnovat funkčním diagnostikám, se kterými přicházíte do kontaktu. Nyní se můžete seznámit nejen se strukturou formuláře funkční diagnostiky, ale také s ukázkami toho, jak může zpráva z diagnostiky u studenta vypadat.

  Funkční diagnostika se řídí platnou legislativou a opatřením rektora UK, které můžete prostudovat zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-21-version1-or_23_2017_ssp.pdf

  Platí tedy, že podmínky zařazení studenta do dané kategorie jsou jasně dané, stejně tak jako možné modifikace, které lze pro studium na VŠ navrhnout. Průběh diagnostiky a jednotlivé modifikace budeme podrobně reflektovat v prezenčním setkání.

  Na následujících odkazech si můžete prohlédnout také další služby pro studenty se specifickými potřebami:

  https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-19.html

  https://pedf.cuni.cz/PEDF-217.html

  V rámci prezenčního kurzu se budeme věnovat konkrétním kazuistikám studentů. Práce bude probíhat ve skupinách, na základě získaných informací z průběhu celého kurzu navrhnete modifikace, které byste u těchto studentů považovali za efektivní. Zároveň "zařadíte tyto studenty do svých kurzů", vhodné modifikace budeme vzájemně prezentovat.

 • Evaluační dotazník (5 hodin)

  Vzhledem k financování kurzu z OPVVV je nezbytné na závěr kurzu vyplnit kartu účastníka a profesní portfolio. Karta účastníka pro vás bude připravena na workshopu, reflexi si můžete předvyplnit.

  Děkujeme za spolupráci!

 • Doporučená literatura

  ŠUMNÍKOVÁ, P. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Pedagogická fakulta Univerzita Karlova. ISBN:978-80-7603-005-3.
  KVĚTOŇOVÁ, L., HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ I. Cesty k inkluzi. Praha: Karolinum, 2012
  HÁJKOVÁ,V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing,a.s., 2010, ISBN 978-80-247-3070-7
  TITZL, B.: (1998) Postižený člověk ve společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 86039-30-7
  HNILICOVÁ, H., 2005: Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne, J. a kol.: Kvalita života a zdraví, Praha: Triton, 629 s.
  VÍTKOVÁ, M. Somatopedie. Speciální pedagogika osob s tělesným a zrakovým postižením. In Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha : Portál,  2014. ISBN 978-80-262-0602-6
  HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. ( Eds.) Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. Praha: Somatopedická společnost &Epocha, 2011. ISBN 978-80-904464-1-0.