výchova ke zdraví - VLÁKNINA

Re: výchova ke zdraví - VLÁKNINA

by Dominik Dvořák -
Number of replies: 0
Vybrala jste si také zajímavé téma, navržené učivo je dobře zaměřené. Hlavní myšlenka by mohla být formulována ještě obecněji, třeba takto:
Pro správnou funkčnost trávicího systému jsou kromě živin nezbytné i některé látky pro organismus nestravitelné, jako je vláknina.
Podobně jako u pana Maška, otázky jsou navrženy spíš tak, aby po výuce zjistily, co si žáci zapamatovali, než aby pomohly odhalit dětská pojetí. Já bych zkusil předem se žáků zeptat:
Stráví tělo všechnu potravu, kterou sníme? Znáš nějakou potravinu nebo součást potravy, kterou jíme, ale tělo ji neumí strávit? Znamená to, že kdybychom nestravitelné složky nejedli, tak by se nic nestalo? Apod.