Ekologie

Ekologie

by Jaroslav Mašek -
Number of replies: 1

 

Vyučovací předmět - Ekologie 

Věk žáků - 1 ročník střední školy 

Téma : Fast Fashion 

Generalizace/princip: Fast fashion neboli rychlá móda je velmi levná a lehce dostupná móda, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců. Jde o masovou výrobu oblečení za nízké ceny. Tato filozofie rychlé výroby za dostupnou cenu se používá ve velkých maloobchodech, jako jsou například Zara, Primark, Adidas, Nike (podle české Wikipedie)

Pojmy: Rychlá móda, ekologie, plýtvání, udržitelnost, vodní stopa, masová výroba, nízká cena, pracovní podmínky 

Příklady faktů:

 • Módní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí 
 • Ročně vytvoří přes 2 mil. tun odpadu
 • Vytváří 10 % emisí skleníkových plynů( pro informaci letecký 2,5)
 • Spotřebuje přes 70 miliard kubíků vody
 • Na jedno tričko spotřebuješ 2700 l vody což stačí pro jednoho člověka na 2,5 roku 
 • Recyklace takto vytvořeného oblečení tvoří 1% 
 • Přebytek zboží, které nikdo nechce. Tím se vytváří skládky 
 • Neetické zacházení se zaměstnanci, využití dětské práce 
 • Využívání toxických látek 

Možné otázky pro žáky:

 • Dokážeš vysvětlit co je to Fast Fashion ? 
 • Vyjmenuj některé firmy, které produkují rychlou módu.
 • Kolik odpadu módní průmysl vytvoří ? 
 • Kolik litrů vody je potřeba na výrobu trička a džínů ? 
 • Co je to neetické ? 
 • Vyjmenuj toxické látky 
 • Za kolik je možné koupit  jedno tričko v řetězci, který produkuje rychlou módu? 
 • Věděl by jsi jak omezit, tento trend ? 
In reply to Jaroslav Mašek

Re: Ekologie

by Dominik Dvořák -
Vybral jste si neotřelé a aktuální téma, které by mohlo žáky zajímat.
Váš návrh principů / velkých myšlenek:
Fast fashion neboli rychlá móda je velmi levná a lehce dostupná móda, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců. Jde o masovou výrobu oblečení za nízké ceny. Tato filozofie rychlé výroby za dostupnou cenu se používá ve velkých maloobchodech, jako jsou například Zara, Primark, Adidas, Nike (podle české Wikipedie)
První a druhá věta mají blíž k definici (co je „fast fashion“) než k principu, ale ta velká myšlenka (princip) je v tom trochu schovaná. Třetí věta už je zase spíš fakt.
Princip bych viděl takto: Nízké ceny některých druhů zboží jsou dosahovány výrobou neberoucí ohled na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců.
K tomuto principu už pak můžeme přiřadit fakta:
Příkladem takové výroby je fast fashion (nebo vajíčka z klecových chovů…).
Většina vámi vybraných faktů je vhodná. Mezi fakta ALE nepatří následující.
• Neetické zacházení se zaměstnanci, využití dětské práce
• Využívání toxických látek
Zatím to jsou jen pojmy. Fakt se z toho stane např. takto:
Dětská práce se týká asi 150 milionů dětí. Při výrobě módního textilu se využívají látky, které jsou karcinogenní (mohou vyvolat rakovinu, např. některé azosloučeniny).
Otázky jsou navrženy spíš tak, aby po výuce zjistily, co si žáci zapamatovali, než aby pomohly odhalit dětská pojetí. Důležité je ptát se na žákovské představy vztahující se k obecným principům, ne (jen) zkoušet konkrétní fakta. Návrh otázky: Proč mohou být textilní výrobky tak levné, že je lidé snadno odloží, když vyjdou z módy, a koupí si nové?
“Vyjmenuj toxické látky” ?? Těch je známo asi čtvrt milionu.