Hudební nauka- 1. stupeň ZUŠ

Hudební nauka- 1. stupeň ZUŠ

by Adéla Čuříková -
Number of replies: 0

Předmět:  Hudební nauka

 

Cílová skupina: 1. stupeň ZUŠ 

 

Téma: Rytmus v hudbě 

 

Generalizace:

Rytmus je jednou ze základních stavebních jednotek hudby. Jedná se o její uspořádání v rámci času. Je zapisován prostřednictvím not, střídáním dlouhých a krátkých tónů.

 

Pojmy: hudba, noty,  tóny

 

Fakta:

Rytmus pochází z řeckého slova “rhytmos” což znamená plynutí. Vnímání rytmu úzce souvisí s tělesnými funkcemi jako je tlukot srdce, chůze nebo méně pravidelné dýchání. Rytmus hraje nemalou roli nejen v hudbě, ale také v tanci, řeči a poezii. V širším slova smyslu je rytmus uspořádání útvarů. Jejich pravidelným návratem v nás vyvolává potřebu dát se do pohybu spolu s ním. Rytmus v hudbě se skládá z metra a tempa. Metrum je rytmické schéma a tempo lze určit například metronomem, který nám udává stanovený počet úderů za minutu. 

 

Návrh otázek 

Jaký rytmus se nalézá v daném taktu? (Dle konkrétního příkladu)

 

Jak je rytmus členěný? (Konkrétní příklad)

 

Zvládneš imitovat tlukot svého srdce?

 

Kolik úderů napočítáš za minutu? 

 

Zvládneš po mě zaparkovat předvedený rytmus? 

 

Jaké dvě jednotky nám tvoří rytmus?

 

Zvládneš vytleskat rytmus libovolné lidové písničky?