Telesná výchova - 5. ročník ZŠ

Telesná výchova - 5. ročník ZŠ

by Blanka Bilovská -
Number of replies: 0

Vyučovací predmet : Telesná výchova

Vek žiakov: 5. ročník ZŠ

Téma vyučovací hodiny: Športom k lepšej fyzickej kondícii a duševnému zdraviu

Dôležitý princip (generalizácia, „big idea“): Vybudovanie vzťahu detí k športu, význam športu

Pojmy: šport, fyzický a psychický stav jedinca, hodnoty športu, význam športu

Výstup hodiny:

1.Vysvetliť hodnoty a význam športu

2.Vysvetliť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami

2.Sledovať vývoj žiakov

3.Pri hodnotení  žiakov ich nerozdelovať  na úspešných a neúspešných

Príklady faktov:

Hodnota zdravia je pre človeka nesmierne dôležitá. A k udržaniu čo najkvalitnejšej úrovne zdravia pomáha nepochybne šport a rôzne formy pohybových aktivít. Žijeme v dobe konzumnej spoločnosti, kde väčšina vecí funguje ,,na gombík“ a štatistiky sú alarmujúce, pretože stále viac a viac detí trpí obezitou a s tým spojenými ochoreniami.

Nedostatok pohybu pri dištantčnom vzdelávaní v čase pandémie v ČR a SR.

Pohybová aktivita detí oproti minulosti klesá. Stále viac času trávia deti pri počítačoch a televízii. Športu a pohybu sa venujú málo. Rastie skupina detí, ktoré sa pohybovým aktivitám nevenujú vôbec.

 

Šport neformuje len telo, ale aj ducha

Pohybové aktivity majú množstvo priaznivých vplyvov na fyzický, ale aj psychický stav jedinca. Okrem celkovej odolnosti organizmu, šport prispieva k lepšej cirkulácii krvi a kyslíka, znižuje výskyt srdcových chorôb a formuje zdravie populácie. V neposlednom rade je to však prevencia voči chorobám, ako sú cukrovka, obezita, ktoré sú priamymi dôsledkami nedostatočného a sedavého spôsobu života spoločnosti. Neoceniteľnými prínosmi pre zdravie detí a dospelých  je šport predovšetkým v oblasti duševnej a psychickej pohody. Zvyšuje pozornosť, pohotovosť a má antidepresívne účinky. Okrem toho šport u mládeže a detí buduje férovosť a upevňuje tímového ducha. 

 

Kvalitu života si určujeme sami

Šport je v súčasnosti nedoceneným fenoménom, ktorého hodnoty je potrebné zdôrazňovať a pripomínať predovšetkým mladej generácii. Je veľkým prínosom pre spoločnosť, podieľa sa na formovaní charakterov a dáva priestor rozvoju osobnosti pre celé generácie. 

Ako motivovať dieťa k pravideľnému pohybu?

Je taktiež veľmi dôležité, aby sme dieťa k žiadnej forme pohybu nenútili nasilu. Nie je našim cielom to, aby dieťa robilo všetko len z nutnosti a len preto, že to od neho vyžadujeme. Je oveľa rozumnejšie, aby sme dieťa viedli k nami obľúbeným formám pohybu už odmalička. Len tak totiž môžeme zisťovať, ktorá športová disciplína mu vyhovuje, k čomu má vzťah a talent a naopak, ktorý šport mu nie je podľa chuti. V tom prípade naše dieťa to bude robiť len preto, aby nám vyhovelo a bude brať všetko ako nutné zlo.

Veľkou chybou je aj to, ak dieťa vyhrešíme a kritizujeme, ak ho zo dňa na deň prestane istá forma pohybu baviť, prípadne ak sa náhle začne zaujímať o iný druh športu. Je to práveže úplne prirodzený proces, veď naše dieťa sa neustále rozvíja. Nemožno očakávať, že bude ešte aj v škole nadšené z toho, čo ho bavilo počas predškolského veku v materskej škole.

Je dôležité, aby sme dieťa neustále podporovali ešte aj po tom, ako si našlo tú správnu športovú disciplínu, primeranú jeho telesným schopnostiam, prípadne ak sa zaujíma o viaceré druhy športu naraz. Musíme ho chváliť a povzbudzovať, že dobre robí, čo robí. Aj deti totiž potrebujú určitú odozvu, hlavne, keď zažijú fiasko, neúspech. Vtedy totiž dieťa môže stratiť záujem o pohyb a šport a naša snaha vyjde nazmar. Všetko, čo sme spolu dosiahli, sa môže náhle zrútiť, ako domček z karát.

Otázky pre žiakov:

  1. Aké druhy športu poznáš?
  2. Aký význam má šport v živote?
  3. Čo motivuje človeka k pravidelnému pohybu?
  4. Prečo je pohyb dôležitý?
  5. Čo spôsobuje nedostatok pohybu ?