formální X neformální

formální X neformální

by Hana Trsková -
Number of replies: 1

Přestože při mluveném projevu rozhodně automaticky nepoužívám čistě spisovný jazyk a ani mnoho formálních prostředků, v případě psaného projevu mi ta formálnost jde sama od sebe. Formální podoba toho představování mi šla napsat velmi jednoduše, s tou neformální jsem dost zápasila a vlastně s její podobou nejsem ani moc spokojená.

Postupovala jsem následovně: formální jsem prostě napsala, protože to mi zkrátka šlo. Použila jsem spisovné a hovorové jazykové prostředky, používala jsem celé názvy, delší věty a rozsáhlejší souvětí.

V neformální verzi jsem i začala jiným, neformálním, oslovením („čau“). Místo celých slovních spojeních jsem použila zkratky nebo univerbizovaná slova (komunitní tlumočení > komunitko, stopro apod.) nebo nespisovná – slangová slova (filda). Doplňovala jsem text taky vycpávkovými slovy (haluz, a jéje), které mu zároveň přidávala trochu emocí. Oproti spisovným slovům z formální verze jsem použila nespisovná slova obecné češtiny (smát > řehtat). Zároveň jsem, ale tedy už v druhé polovině neformální verze, začala slova zkracovat jakoby do mluvené verze (tím > tim apod.).

In reply to Hana Trsková

Re: formální X neformální

by Radka Stará -
Díky Hani, výborně. Popsala jste úžasně tu jazykovou stránku věci. Je vidět, že dokážete češtinu dobře analyzovat, což se při tlumočení vždy hodí.
Je zajímavé, že vám lépe sedlo to psaní formálního textu, ale věřím, že je to tím, že jde právě o psaný text. V mluveném projevu by to zase bylo jiné.