Formální vs. neformální prostředky

Re: Formální vs. neformální prostředky

by Radka Stará -
Number of replies: 0
Zajímavé, že někomu vyhovuje spíš formální, jinému neformální styl. Stejně je to se vším, třeba i s tlumočením do MJ či do ZJ, psát či mluvit apod. Důležité je najít své silné a slabé stránky, ze silných se těšit a na slabých pracovat.

Je fakt, že neformální styl používáme spíš u mluvených projevů, tak mohlo být těžké jím psát. Oceňuji užití citoslovce CHICHI a nespisovně ohýbaných příslovcí typu TADYTA.