Domácí úkol: Vyberte 1 až 3 položky, kde cítíte potřebu zlepšení v oblasti hodnocení studentů

Oblasti, ve kterých se Martin zlepší

Oblasti, ve kterých se Martin zlepší

by Martin Rusek -
Number of replies: 2

Abych ušetřil sáhodlouhé čtení těm, kteří náhodou zabrousili do diskusního vlákna, kde jsem na sebe analyticky posvítil, vybírám nejpalčivější položky:

1. Snad největším ohniskem názorových střetů se studenty jsou setkání, na kterých dochází ke konfrontaci jimi napozorovaného přístupu jejich (typicky středoškolského) učitele chemie s přístupem oknstrultivně/pokrokově pojatým, který jim předkládám. Jde tedy o možné zlepšení v oblasti vyvádění z bludného kruhu českého školství na světlo evidence-based postupů.

2. Druhým ohniskem je formování schopnosti studentů odvádět kvalitní písemné práce - v našem případě především reflexe výuky. Setkávám se s formalizmem, který, identifikován ve zpětné vazbě, u některých studentů přechází v neskrývanou frustraci nad "zbytečným zavalováním úkoly".

3. Do značné míry souvisejícím bodem je formování studentů při vedení jejich prací, forma srovnání vlastní pracovní morálky s jejich, motivování a vedení dílčích kroků k efektivnímu plnění úkolů drobnějších (abstrakt, příspěvek ve sborníku), až větších (paper, kvalifikační práce). Intuitivně vyhmatávám, kdy stanovovat termíny a kdy ne (sám je nepotřebuji, a tak mi není příjemné stanovovat je jiným), jak zacházet s nedodržováním termínů, omlouváním nečinnosti apod. - to je sice třetí, ale nejpalčivější bod, který bych rád vyřešil.

In reply to Martin Rusek

Re: Oblasti, ve kterých se Martin zlepší

by Veronika Laufková -

Ahoj Martine,

díky za to, že se takto poctivě zamýšlím nad svým přístupem učitele a hodnocení studentů.

1. Pokud jde o silně zakořeněné postoje, naučené postupy, je velmi těžké je změnit, však si jistě četl Korthagena.

Jak říkáš - dokazovat jim to výzkumy, že prostě tento přístup funguje a žáci se toho více naučí,Je a být tím, který sám konstruktivisticky / pokrokově vyučuje :-)

2. Je velice smutné, že ne všichni studenti považují kvalitní písemnou sebereflexi ku prospěchu, ale za náš další zbytečný výmysl.  Napadá mě jen nějaké její další využití? Moji studenti (byť ne na praxi) - navrhují podle kritérií práci s knihou, realizují v MŠ a krátce reflektují. A potom si ji společně sdílíme se všemi na Moodle (databanka materiálů). A reflexe, které čtou všichni a mohou se z nich i poučit, bývají docela vydařené - byť samozřejmě - také ne úplně vždycky.

3. O stanovování termínů budeme se všemi účastníky jistě bohatě diskutovat na dalších seminářech a hledat společně inspiraci, jak nacházet co nejlepší řešení.

Veronika

 

 

In reply to Martin Rusek

Re: Oblasti, ve kterých se Martin zlepší

by Eva Marádová -

Milý Martine,

s problémem průběžného hodnocení postupu práce na kvalifikačních pracech studentů bojuji čím dál tím víc. Velké nadšení při zadávání tématu přejde na straně studenta v dlouhodobou pracovní nečinnost a pak, když hoří termín, následuje  předkládání kousků textů vytržených se souvislostí a variant, které mají k závěrečné práci hodně daleko. A požadavky studenta na urychlené zhodnocení a opravení... 

Nemyslím si ale, že by bylo vhodné na vysoké škole studenty "úkolovat" a nutít ze strany vedoucího práce pracovat průběžně. Samostatnost patří k základním kompetencím absolventa VŠ.