Domácí úkol: Vyberte 1 až 3 položky, kde cítíte potřebu zlepšení v oblasti hodnocení studentů

co by chtěla dělat lépe Lenka

co by chtěla dělat lépe Lenka

by Lenka Pavlasová -
Number of replies: 4

(1) Ráda bych zkoušela více studentů svých předmětů ústně a nemusela používat písemné testy. Při ústním zkoušení se mohu lépe dobrat toho, zda tomu student rozumí a jak uvažuje a případně ho opravovat. Je to pro mě i zpětná vazba, že třeba něco vysvětluji při výuce špatně. Navíc, budoucí učitelé by měli trénovat a kultivovat svůj ústní projev. Myslím, že jim k tomu nedávám dost prostoru, ale je jich tolik, že na to nemám čas ani síly.

(2) Při přednáškách se občas zapomenu a moc mluvím sama. Ráda bych měla přednášky více dynamické a více se studentů ptala a mohla je případně korigovat či s nimi diskutovat jejich názory. Bavilo by je to určitě víc.

In reply to Lenka Pavlasová

Re: co by chtěla dělat lépe Lenka

by Jakub Konečný -

To by se mi taky líbilo, kdyby se něco takového v mých hodinách podařilo. Naprosto souhlasím s tím, že student by měl trénovat svůj ústní projev. Navíc, když se jedná o učitele jazyka... Jen nevím, jestli by ústní zkoušení u tabule ve studentech nevyvolávalo moc pocit "návratu na SŠ" a tedy určitou míru nevole...

In reply to Jakub Konečný

Re: co by chtěla dělat lépe Lenka

by Lenka Pavlasová -

Jakube, já jsem myslela až to závěrečné zkoušení ve zkouškovém období. Jinak bych si to neodvážila zařadit, přesně z těch důvodů, jak píšete.  

In reply to Lenka Pavlasová

Re: co by chtěla dělat lépe Lenka

by Veronika Laufková -

Milá Lenko,

velice děkuji, že nad tím takto přemýšlíte.

K bodu 1: zatím asi řešení nemáme, den má 24 hodin a čas se měří všem stejně. Možná využít možnost "kolokvií", skupinových zkoušení (zmiňuje se o nich Václav) - sice ně vždy je možné individuálně posoudit každého studenta detailně, ale již ta společná interakce může být velice obohacující.

Ale mám stejnou zkušenost, třeba s přjímacím řízením - na UMŠ i PPP jsou vždy ústní přijímačky - a i když Vám zaberou vždy v červnu i několik dní, tak - byť 15 minutové - pohovory jsou nesmírně cenně a nerada bych od nich upouštěla.

K bodu 2: Mně osobně hodně pomáhá, když si konkrétní otázky / úkoly dám přímo na samostatný slajd do prezentace. Vím, že se musím zastavit a předat studentům slovo.

Veronika

In reply to Lenka Pavlasová

Re: co by chtěla dělat lépe Lenka

by Eva Marádová -

Milá Lenko,

určitě mohu ze své mnohaleté zkoušenosti potvrdit, že ústni zkoušení má mnohé přednosti. I když někdy studenti přišli na první termín si zkusit trochu "popovídat" a ověřit si, jestli by to nestačilo..., měla jsem osobně možná trochu naivní pocit, že jsem je něco přiučila. Ovšem o tom, zda to takto vnímali  studenti, by se dalo diskutovat.