Inkluzivní přístupy na ZŠ ve Středočeském kraji

Re: Inkluzivní přístupy na ZŠ ve Středočeském kraji

by Nikola Adelaida Řandová -
Number of replies: 0

Ahoj,

budu se držet polostrukturovaných rozhovorů ve focus group a pak individuálních. Z hlediska počtu respondentů, to nemusí být zcela průkazný nástroj, ale já jsem jej vybrala kvůli tomu, že už s tím mám zkušenost z minule. Tvoje měření mi příjde rozhodně užitečné, protože dětí cizinců je tu čím dál víc a postupně bude pozornost věnována především jim. Já ten výzkum zaměřila na svůj rodný kraj, kde mám v některých ZŠ už zkušenost a pozornost tam bude věnována především dětem s poruchami chování a dětem ze sociálně slabých rodin, co vím, cizinců tam zatím příliš není, ale chci nasbírat co největší vzorek respondentů, abych mohla své tvrzení případně vyvrátit :-) Sama mám zkušenost s inkluzí cizinců ve třídě, kde bylo výhodou, že hovořili anglicky, tedy bylo dovoleno za pomoci učitele anglivkého jazyka veškeré materiály a učební texty překládat, nebo jsme hodně pomáhali i jako spolužáci. Bylo tedy možné, aby cizinci mluvili anglicky, ale ty asi myslíš, že děti cizinců mají hovořit ve škole česky, že?