Referáty

Majestát Rudolfa II. z 9.7.1609 – příčiny a průběh jednání: Eliška Přeborovská (sem. 14:10-15:40); Jan Stejskal (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Majestát Rudolfa II., ed. Kamil KROFTA, Praha 1909.
Jiří JUST: 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009.
Julius GLÜCKLICH: Koncept Majestátu a vznik Porovnání, in: ČČH 23, 1917, s. 110–128.