Studijní texty

Josef Válka: Konflikt české zemské obce s králem 1546-1547. Ferdinand a počátky absolutismu II., in: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 33-51.
Josef Válka: Trest a obnova pořádku. Normalizace. Ferdinand a počátky absolutismu III., in: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 343-365.