Úkol - otázky

Opened: Tuesday, 6 October 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 13 October 2020, 12:00 AM

Přečtěte si prosím alespoň jeden ze zde přiložených studijních textů a zformulujte odpovědi na následující otázky:

1) Jaké důvody vedly české stavy k odmítnutí vojenské pomoci králi Ferdinandovi I. v bojích ve šmalkaldské válce?

2) Z čeho obvinil král české stavy během povstání a po jeho potlačení?