Výuka fonetiky (z didaktik RJ)

Prostudujte si kapitoly o výuce fonetiky z didaktik ruštiny jako cizího jazyka (ruských i české). Z publikace Krjučkovové se jedná pouze o kapitolu VI, z ostatních publikací je k dispozici pouze příslušná část.

Termín: do 1.12.