Melodicko-rytmické ozvěny

Opened: Friday, 19 March 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 19 April 2021, 12:00 AM

Vkládejte úkol vypracovaný podle zadání a zvukovou nahrávku (vzor i vlastní tvorbu).