Rytmizace říkadla

Opened: Friday, 19 March 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 19 April 2021, 12:00 AM

Vložte úkol vypracovaný podle zadání a nahrávku vlastních variant.