Hody více kostkami

Otevření: Středa, 23. října 2024, 01.00
Termín: Středa, 30. října 2024, 00.00

Vytvořte tabulku rozložení pravděpodobností jednotlivých součtů u hodů 2-10 kostkami.