Závislé a nezávislé jevy, střední hodnota

Prezentace z přednášky